Kontakt

mgr Łukasz Przelaskowski

telefon kontaktowy:

+48 - 782 - 213 - 727

e-mail: admin@rodprzelaskowskich.com


Skype: poszukiwaczeprzodkow

 


 

Inne źródła kontaktu:

linkedingoogleplus twitter

 


Fanpage:

facebookFundacja Rodu Przelaskowskich Herbu Srzeniawa

facebookPoszukiwacze Przodków - Łukasz Przelaskowski

  

Archiwiści rodowi

facebookŁukasz Przelaskowki


facebookJan Przelaskowski

Wyszukiwarka

Spis treści

 


28.02.2015 rok. Doszła dziś do nas rano smutna wiadomość. W wieku 82 lat odszedł wspaniały archiwista rodu Pan Jan-Stanisław Przelaskowski z Kalisza z III Linii Rodu Przelaskowskich. Będziemy go zawsze nosić w sercach i podziwie za ogrom pracy (ponad 30 lat badań, tłumaczeń, poszukiwań, nawiązywaniu kontaktów listownie/telefonicznie/mailowo/podróżując w odwiedziny bądź zapraszając do siebie, ustaleń, pisaniu na maszynie, później przepisywaniu na systemy komputerowe i wiele innych form trudu oraz pasji), jaki wniósł w przywrócenie pamięci historii rodziny, odrodzenia kontaktów międzypokoleniowych trzech linii rodu, zarówno w Polsce, jak również za granicą np. na Białorusi, Rosji. Ceremonia pogrzebu nie jest jeszcze znana, powiadomimy jeszcze wszystkich. Niech spoczywa w spokoju. Ł.P.

Jan Przelaskowski 1933 2015

Jan-Stanisław Przelaskowski (1933-2015) 

-------------------------------------------------------------------------------------------

28 февраля 2015 года. Она пришла к нам сегодня утром печальную новость. В возрасте 82 лет скончался большой семейный архивариуса, г-н Ян-Станислав Przelaskowski из Калиш в третьей строке Дома Przelaskowskich. Мы всегда будем носить его в сердцах и восхищение огромный объем работы (более 30 лет исследований, перевод, исследования, сетевое письмо / Телефон / E-Mail / путешествия посетить или приглашающей друг с другом, понимая, писать на машине, то, предписывающего для компьютерных систем и более другие формы и страстью), который вывел в восстановить память об истории семьи, возрождение контактов между поколениями семьи из трех линий, как в Польше, так и за рубежом, например,. в Беларуси, России. Траурная церемония, пока не известно, мы сообщим все еще. Да упокоится он с миром. Л.П.

--------------------------------------------------------------------------------------------

February 28, 2015 one year. She came to us today in the morning the sad news. At the age of 82 years passed away a great family archivist, Mr. Jan-Stanislaw Przelaskowski from Kalisz in the third line of the House of Przelaskowskich. We will always wear it in the hearts and admiration for the huge amount of work (more than 30 years of research, translation, research, networking letter / phone / e-mail / traveling to visit or inviting to each other, understanding, writing on the machine, then prescribing for computer systems and more other forms of effort and passion), which brought in to restore the memory of the family history, the revival of contacts intergenerational family of three lines, both in Poland and abroad, eg. in Belarus, Russia. Funeral ceremony is not yet known, we will notify all yet. May he rest in peace. L.P.

 


 

Copyright by Łukasz Przelaskowski 2010. Wykonanie: Anhor