powrót

Individuals

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Y | Z | Ż | None | (unknown)

SurnameSURNIndividuals
1PacewiczPACEWICZ1
2PatykPATYK1
3PawłowiczPAWŁOWICZ10
4PawlućPAWLUĆ4
5PetrovnaPETROVNA1
6PiaseckiPIASECKI1
7PietruczykPIETRUCZYK1
8PiotrowiczPIOTROWICZ2
9PojasekPOJASEK1
10PokropekPOKROPEK1
11PolaniewiczPOLANIEWICZ1
12PolubinskayaPOLUBINSKAYA1
13Polyakova ‎(Полякова)‎POLYAKOVA (ПОЛЯКОВА)1
14PomorskaPOMORSKA1
15PraliaskouskiPRALIASKOUSKI1
16Prokofiev ‎(Прокофьев)‎PROKOFIEV (ПРОКОФЬЕВ)1
17Prokofieva ‎(Прокофьев)‎PROKOFIEVA (ПРОКОФЬЕВ)2
18ProkopowiczPROKOPOWICZ1
19Prokoview ‎(Прокофьев)‎PROKOVIEW (ПРОКОФЬЕВ)1
20PrzelaskowskaPRZELASKOWSKA108
21Przelaskowska ‎(Пролесковская)‎PRZELASKOWSKA (ПРОЛЕСКОВСКАЯ)10
22PrzelaskowskiPRZELASKOWSKI132
23Przelaskowski ‎(Пролесковсиий)‎PRZELASKOWSKI (ПРОЛЕСКОВСИИЙ)2
24Przelaskowski ‎(Пролесковский)‎PRZELASKOWSKI (ПРОЛЕСКОВСКИЙ)13
25PrzygodzkaPRZYGODZKA1
26PulikowskaPULIKOWSKA1
27PulikowskiPULIKOWSKI3
28PusewPUSEW1
29PutramentPUTRAMENT2
   Total individuals: 305
Total Names: 29