powrót

Individuals

Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | Y | Z | Ż | None | (unknown)

SurnameSURNIndividuals
1TadeuszTADEUSZ2
2TerleckaTERLECKA1
3ThomeyerTHOMEYER3
4TkaczykTKACZYK1
5TomczakTOMCZAK1
6TretiakowTRETIAKOW1
7TripuzovaTRIPUZOVA1
8TrzaskaTRZASKA1
   Total individuals: 11
Total Names: 8